WELKOM

WELKOM!
De Stichting Heemkunde Arcen werd statutair opgericht in 1987.
In enkele jaren tijd werd er zeer nuttig werk verricht. Belangrijke gegevens werden er verzameld en gepubliceerd in diverse uitgaven.
Door overlijden en hoge leeftijd van bestuursleden was het een aantal jaren stil.
In het voorjaar van 2009 werd de stichting nieuw leven ingeblazen.
Onze voornaamste doelstelling is de historie van Arcen levend te houden.

We hopen en verwachten hier een groot aantal mensen een plezier mee te doen. We rekenen op uw steun!
___________________________________________

vrijdag 8 maart 2019

OVERIGE FOTO'S UIT RIN 19

Klik HIER om de meeste foto's uit Rin 19 te bekijken.


Hier links ziet u al een foto van een aantal Arcense schonen die in de 60/70er jaren werkten bij de Seidenweberei in Walbeck.
vlnr: 
Margriet Mulders – Nelly Munsters – Mariet van Baal – Wies Onckels – Til Albers – Wilma Albers
Foto ontvangen van Mariet Philipsen - van Baal.

Lees het artikel in Rin nummer 19!

donderdag 7 maart 2019

VELDNAMEN ARCEN

Op verzoek van het Kadaster hebben we een advies uitgebracht over de nog bestaande veldnamen in Arcen. Ze willen die helemaal opschonen met het gevolg dat er veel namen welke meer en minder nog gebruikt worden zullen verdwijnen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. U las er al in de laatste Rin over. Omdat er in de Rin te weinig ruimte beschikbaar is kunt u HIER KLIKKEN om de kaarten te bekijken. U ziet dan 2 kaarten 1 = Arcen noord en 2 = Arcen midden/zuid.