WELKOM

WELKOM!
De Stichting Heemkunde Arcen werd statutair opgericht in 1987.
In enkele jaren tijd werd er zeer nuttig werk verricht. Belangrijke gegevens werden er verzameld en gepubliceerd in diverse uitgaven.
Door overlijden en hoge leeftijd van bestuursleden was het een aantal jaren stil.
In het voorjaar van 2009 werd de stichting nieuw leven ingeblazen.
Onze voornaamste doelstelling is de historie van Arcen levend te houden.

We hopen en verwachten hier een groot aantal mensen een plezier mee te doen. We rekenen op uw steun!
___________________________________________

maandag 25 november 2019

DAGBOEK VAN TRUUS

Arcen vandaag . . . . maar dan 75 jaar geleden
Beste mensen u bent nu op ons algemene weblog. Ook leuk om een door te scrollen.
U ziet hier 12 pagina's maar er zijn er méér! Gebruik de zoekmogelijkheid rechts.
Wil je het dagboek van Truus bekijken klik dan op deze link:

 KLIK HIER VOOR HET DAGBOEK

De dagelijkse publicatie is ten einde!

U kunt het hele dagboek nog wel doorlezen.
Denk er aan:
rechtsboven kunt u de periode kiezen onder ''Blogarchief''

zondag 24 november 2019

SINT PAUL tijdens wereldoorlog 2.


Het klooster Sint Paul heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens W.O. 2. Voor de bewoners alsook voor veel Arcenaren maar ook voor de Duitsers.

VIJFENZEVENTIG JAAR GELEDEN,
stond het jaar 1944 in het teken van de grote invasie door de geallieerde troepen, wat het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde. Hoe verging het St. Paul tijdens deze oorlogsjaren 1940-1945? Een uitvoerig verslag van deze periode heeft ons P. Winfried Hastreiter als ooggetuige nagelaten in een artikel van 54 pagina’s in de Mariannhiller Missionskalender 1947 onder de titel: ‘Holland unter der Zwingherrschaft des braunen Tyrannen’.
Pater Frans Lenssen, overste van Marianhill,  stuurde ons een mooie Nederlandstalige samenvatting van een aantal episodes die het klooster doormaakte. Waarvoor onze dank!
Het relaas is opgedeeld in twee delen.
KLIK HIER om het te lezen

vrijdag 22 november 2019

ZOEKPLAATJE RIN 20


We zijn er wat laat mee maar toch maar even laten weten wat de oplossing van het zoekplaatje is.
Het is de woning van Christiaan Mulders (Mulders Krieske) die stond midden in de bossen pal aan de noordzijde van het eerste veld van voetbalclub DEV Arcen. Vooral op zondag dus kwam er menigeen langs die ging voetballen of kijken.
Wel veel veranderd! we gaan het uitzoeken en hopen er een leuk verhaal van te kunnen maken.
 

donderdag 21 november 2019

Rabo Clubsupport Actie

KIJK EENS HOE SLECHT HET HISTORISCHE KRUIS OP HET KERKHOF VAN ARCEN ER BIJ STAAT!
Ook dit jaar stelt Rabo Venlo weer een deel van de winst beschikbaar aan lokale clubs en stichtingen.
Als bestemming voor het bedrag hebben we gekozen voor het opknappen van het grote kruis met Corpus dat een centrale plaats inneemt op het Parochie kerkhof in Arcen. Dat is in zeer slechte staat en voor de parochie een te zware financiële opgave.
Wij vinden het kruis toch van historische waarde voor ons dorp en hebben het daarom geadopteerd. De totale renovatie, inclusief een nieuw corpus, gaat ongeveer 2500 euro kosten. 

Inmiddels heeft de stemming plaatsgevonden. Wat een geweldig resultaat!
De Rabo Clubsupport Actie heeft ons het mooie bedrag opgeleverd van € 683.50.
Een mooie basis voor de renovatie van het kruis op het kerkhof van Arcen.


DANKJEWEL IEDEREEN DIE OP ONS HEEFT GESTEMD!

Maar we zijn er nog niet. Mocht u nog wat willen bijdragen dan is dit het banknummer: NL22 RABO 0103 3165 90 o.v.v. Kruis. Elk bedrag(je) is welkom.

donderdag 7 november 2019

Brug heeft weer een naam

Het nieuwe bruggetje over de beek aan het einde van de Koestraat heeft nu ook weer een naam!

Het CASPAR BRUGGETJE.

Trouwens Caspar was ook de laatste lantaarnopsteker in ons dorp!

woensdag 6 november 2019

GENEALOGIE

Natuurlijk doen wij ook aan stamboomonderzoek. Inmiddels hebben we een zeer uitgebreid programma met meer dan 6000 namen. Onze vrijwilliger Ruud Segers houdt de gegevens bij en zorgt voor uitbreiding.
Iedereen is altijd welkom om e.e.a. in te zien of op te zoeken. Ruud helpt je er dan graag bij.
Loop maar 'ns binnen in Mfa de Schans. Elke maandagmiddag zijn we er aanwezig.

dinsdag 5 november 2019

BIDPRENTJES

We hebben een zeer uitgebreide lijst met bidprentjes in ons bestand.
Van meer dan 6000 personen!  Grotendeels met een afbeelding van het prentje. Ook hebben we een groot aantal prentjes fysiek in beheer.
Helaas mogen we ze vanwege de privacy niet meer publiceren.
Wilt u weten of we een prentje in archief hebben bel dan even met ons bestuurslid Nelly Lommen-. Broekmans. 0774731250
U bent altijd welkom om ze in te zien op maandagmiddag in mfa De Schans.

woensdag 18 september 2019

JOLLES, ''wandelingen door Nederland''

In Rin nummer 20 staat een artikel van Peter Janssen over het boekje: wandelingen door Nederland.
Wilt u dit boekje inzien, KLIK DAN HIER
Voor beide door Jolles verzonden brieven KLIK HIER

dinsdag 10 september 2019

Familie Muyres

In Rin nummer 20 las u een artikel over de familie Muyres.
Hier nog enkele foto's van die familie. KLIK HIER

vrijdag 8 maart 2019

OVERIGE FOTO'S UIT RIN 19

Klik HIER om de meeste foto's uit Rin 19 te bekijken.


Hier links ziet u al een foto van een aantal Arcense schonen die in de 60/70er jaren werkten bij de Seidenweberei in Walbeck.
vlnr: 
Margriet Mulders – Nelly Munsters – Mariet van Baal – Wies Onckels – Til Albers – Wilma Albers
Foto ontvangen van Mariet Philipsen - van Baal.

Lees het artikel in Rin nummer 19!

donderdag 7 maart 2019

VELDNAMEN ARCEN

Op verzoek van het Kadaster hebben we een advies uitgebracht over de nog bestaande veldnamen in Arcen. Ze willen die helemaal opschonen met het gevolg dat er veel namen welke meer en minder nog gebruikt worden zullen verdwijnen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. U las er al in de laatste Rin over. Omdat er in de Rin te weinig ruimte beschikbaar is kunt u HIER KLIKKEN om de kaarten te bekijken. U ziet dan 2 kaarten 1 = Arcen noord en 2 = Arcen midden/zuid.