WELKOM

WELKOM!
De Stichting Heemkunde Arcen werd statutair opgericht in 1987.
In enkele jaren tijd werd er zeer nuttig werk verricht. Belangrijke gegevens werden er verzameld en gepubliceerd in diverse uitgaven.
Door overlijden en hoge leeftijd van bestuursleden was het een aantal jaren stil.
In het voorjaar van 2009 werd de stichting nieuw leven ingeblazen.
Onze voornaamste doelstelling is de historie van Arcen levend te houden.

We hopen en verwachten hier een groot aantal mensen een plezier mee te doen. We rekenen op uw steun!
___________________________________________

donderdag 29 oktober 2015

Historische films uit Arcen

Onze lijst met interessante links (in de rechter kolom) is uitgebreid met 2 films uit Arcen.
1. Promotiefilm der VVV uit 1950.
2. Rondgang door het dorp uit 1969. Veel personen in beeld!

vrijdag 23 oktober 2015

DOOLHOF ZELF BEKIJKEN OP UW COMPUTER

U las het in de pers en in onze Rin: dankzij moderne technieken is komen vast te staan dat de veldnaam: 'Dolgaard' op oude kaarten wel degelijk betrekking heeft op een in het verleden echt bestaande doolhof.
U kunt zelf op uw eigen computer e.e.a. bekijken.
E.e.a. staat op de site www.ahn.nl en dan naar de viewer.
We helpen u een eindje op gang:
Klik hier en tik linksboven 'Arcen' en daarna in het venstertje op 'zoomen naar'. Dan is het een kwestie van met de muis zoomen en scrollen om de juiste locatie te vinden. Klik dan rechtsboven in de groene balk op 'lijst met lagen'. Voor het mooiste resultaat zet dan een vinkje voor: AHN2 maaiveld - shaded reliĆ«f.
Door het aanvinken van andere vakjes heb je vele andere mogelijkheden.
Mogelijk kom je er ook met deze link:
http://ahn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c3c98b8a4ff84ff4938fafe7cc106e88